HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 02 Tháng 10 2020
Thứ sáu 02 Tháng 10 2020
14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới