HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 01 Tháng 10 2020
Thứ năm 01 Tháng 10 2020
08:00 

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 1
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

08:00 

Xêmina Hình học giải tích
Quantum invariants of knots (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Hùng (ĐH Pisa, Italia)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày