HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 30 Tháng 6 2020
Thứ ba 30 Tháng 6 2020
09:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Báo cáo viên: Phạm Thị Hương

09:30 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới