HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 30 Tháng 6 2020
Thứ ba 30 Tháng 6 2020
09:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Báo cáo viên: Phạm Thị Hương

09:30 

Xêmina Liên phòng Tối ưu và điều khiển - Phương trình vi phân
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới