HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 30/6/2020

Tóm tắt: We present the problem of finding shortest path on polyhedral surfaces under convex distance functions such that critical refractions between any geodesic and any surface edge can be avoided, which is proposed by Cheng and Jin "Shortest paths on polyhedral surfaces and terrains" in Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing (pp. 373-382).

Online via google meet:
https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio
Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet).

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới