HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Gelfand–Naimark Representation I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h thứ Ba, 30/6/2020

Địa điểm: A5-Phòng 304.

Tóm tắt: Trong phần đầu, chúng tôi sẽ giới thiệu Định lý Gelfand–Naimark về biểu diễn C*-đại số và một khái niệm liên quan.

Trở lại

Công bố khoa học mới