HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 03 Tháng 6 2020
Thứ tư 03 Tháng 6 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Cubic points on quartic curves
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Thọ (ĐH Bách Khoa)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới