HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 6 2020
Thứ năm 04 Tháng 6 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
How signatures affect expected return and volatility: a rough model under transaction cost
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

18:30 

Xêmina Hình học đại số
Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày