HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 6 2020
Thứ năm 04 Tháng 6 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
How signatures affect expected return and volatility: a rough model under transaction cost
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

18:30 

Xêmina Hình học đại số
Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới