HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 02 Tháng 6 2020
Thứ ba 02 Tháng 6 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Liouville type theorems for stable solutions to the fractional Gelfand equation
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày