HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 02 Tháng 6 2020
Thứ ba 02 Tháng 6 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Liouville type theorems for stable solutions to the fractional Gelfand equation
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới