HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 5 2020
Thứ ba 19 Tháng 5 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
A variation of Sobolev’s Inequality
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
An efficent implemetation of Delaunay triangulations (cont.)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới