HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 5 2020
Thứ ba 19 Tháng 5 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
A variation of Sobolev’s Inequality
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
An efficent implemetation of Delaunay triangulations (cont.)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày