HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 20 Tháng 5 2020
Thứ tư 20 Tháng 5 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Realizing corners of Leavitt path algebras as Steinberg algebras, with corresponding connections to graph C*-algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới