HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 04 Tháng 3 2020
Thứ tư 04 Tháng 3 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data
Hanoi, 4-13 March, 2020

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the weak and strong Lefschetz properties of artinian graded algebras
Báo cáo viên: Tran Quang Hoa (University of Education, Hue University and VIASM)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới