HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 05 Tháng 3 2020
Thứ năm 05 Tháng 3 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Reflection arrangements and freeness
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Exploiting discrete structures in optimizing a dynamic air quality monitoring system
Báo cáo viên: Nguyễn Phi Lê

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới