HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 05 Tháng 3 2020
Thứ năm 05 Tháng 3 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Reflection arrangements and freeness
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Exploiting discrete structures in optimizing a dynamic air quality monitoring system
Báo cáo viên: Nguyễn Phi Lê

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày