HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 09 Tháng 1 2020
Thứ năm 09 Tháng 1 2020
09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Stable rank for C*-algebra
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C (Part I)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
From correlation inequalities to extremal set theory
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới