HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 1 2020
Thứ năm 02 Tháng 1 2020
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Purity for flat cohomology
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Factorization theorem for free arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày