HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 1 2020
Thứ năm 02 Tháng 1 2020
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Purity for flat cohomology
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Factorization theorem for free arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới