HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 03 Tháng 1 2020
Thứ sáu 03 Tháng 1 2020
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Về thuật toán song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới