HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 03 Tháng 1 2020
Thứ sáu 03 Tháng 1 2020
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Về thuật toán song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày