HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Factorization theorem for free arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Thời gian: 14h, Thứ 5 ngày 2/1/2020

Địa điểm: Phòng 607 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: We introduce the Factorization theorem for free arrangements and some related topics

Trở lại

Công bố khoa học mới