HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 23 Tháng 10 2019
Thứ tư 23 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the local Lipschitz trivial value problem for polynomials.
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceará, Brazil)

09:30 
10:45 
14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Nghiên cứu Giải tích phức ở Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Báo cáo viên: GS Lê Mậu Hải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới