HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 24 Tháng 10 2019
Thứ năm 24 Tháng 10 2019
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The conflict-free connection number of connected graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới