HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nghiên cứu Giải tích phức ở Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Báo cáo viên: GS Lê Mậu Hải

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 23/10/2019
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới