HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 09 Tháng 10 2019
Thứ tư 09 Tháng 10 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Etale cohomology and Brauer groups of rings
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (IM-VAST)

09:30 

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, II
Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn

10:45 

Xemina nhóm Đa thế vị
A comparison theorem for subharmonic functions
Báo cáo viên: Đỗ Thái Dương

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Olympic toán Quốc tế và Olympic toán sinh viên: những tư liệu, kỉ niệm và kinh nghiệm tổ chức
Báo cáo viên: GS Nguyễn Văn Mậu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày