HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 09 Tháng 10 2019
Thứ tư 09 Tháng 10 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Etale cohomology and Brauer groups of rings
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (IM-VAST)

09:30 

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, II
Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn

10:45 

Xemina nhóm Đa thế vị
A comparison theorem for subharmonic functions
Báo cáo viên: Đỗ Thái Dương

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Olympic toán Quốc tế và Olympic toán sinh viên: những tư liệu, kỉ niệm và kinh nghiệm tổ chức
Báo cáo viên: GS Nguyễn Văn Mậu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới