HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Olympic toán Quốc tế và Olympic toán sinh viên: những tư liệu, kỉ niệm và kinh nghiệm tổ chức
Báo cáo viên: GS Nguyễn Văn Mậu

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 9/10/2019
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới