HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 10 2019
Thứ năm 10 Tháng 10 2019
09:00 

Xêminar liên phòng Đại số & Lý thuyết số - Hình học & Topo
Feynman rule of Gromov-Witten theory
Báo cáo viên: Chang Huai-Lang (Hong Kong University of Science and Technology)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Random Walk in Complex Network and some Applications
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Geometry of conjunction set of smooth Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Inductively free and recursively free arangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới