HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 10 2019
Thứ năm 10 Tháng 10 2019
09:00 

Xêminar liên phòng Đại số & Lý thuyết số - Hình học & Topo
Feynman rule of Gromov-Witten theory
Báo cáo viên: Chang Huai-Lang (Hong Kong University of Science and Technology)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Random Walk in Complex Network and some Applications
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Geometry of conjunction set of smooth Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Inductively free and recursively free arangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới