HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 19 Tháng 9 2019
Thứ năm 19 Tháng 9 2019
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Brauer-Manin obstruction of curves and surfaces
Speaker: Đào Quang Đức (IMH)

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Infinity - categories and infinity - operads. (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The unmixed closure of a Newton polyhedron
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free Arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày