HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 19 Tháng 9 2019
Thứ năm 19 Tháng 9 2019
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Brauer-Manin obstruction of curves and surfaces
Speaker: Đào Quang Đức (IMH)

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Infinity - categories and infinity - operads. (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The unmixed closure of a Newton polyhedron
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free Arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới