HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Free Arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 19/9/2019

Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: We introduce the notion of free arrangements and K. Saito's criterion for an arrangement to be free.

Trở lại

Công bố khoa học mới