HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 9 2019
Thứ tư 11 Tháng 9 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Multiplicity sequence and integral closure of ideals
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Câu chuyện dài 2500 năm: Từ Pythagoras, Diophantus, Fermat đến Wiles
Báo cáo viên: GS Trần Văn Nhung

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới