HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Câu chuyện dài 2500 năm: Từ Pythagoras, Diophantus, Fermat đến Wiles
Báo cáo viên: GS Trần Văn Nhung

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 11/9/2019
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn bài báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới