HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 12 Tháng 9 2019
Thứ năm 12 Tháng 9 2019
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Central simple algebra
Báo cáo: Nguyễn Duy Tân

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 5)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cohen-Macaulay and (S2) properties of the second power of squarefree monomial ideals
Báo cáo viên: Đỗ Trọng Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới