HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 3 2019
Thứ tư 06 Tháng 3 2019
08:00 
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the non-Archimedean Milnor fiber and motivic integration
Báo cáo viên: Lê Quý Thường

09:30 

Xêmina Giải tích
Quasi-variational inequality problems, II
Speaker: Nguyễn Xuân Tấn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới