HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 3 2019
Thứ tư 06 Tháng 3 2019
08:00 
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the non-Archimedean Milnor fiber and motivic integration
Báo cáo viên: Lê Quý Thường

09:30 

Xêmina Giải tích
Quasi-variational inequality problems, II
Speaker: Nguyễn Xuân Tấn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày