HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 29 Tháng 1 2019
Thứ ba 29 Tháng 1 2019
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Stack của các bó quasi-coherent
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới