HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 26 Tháng 12 2018
Thứ tư 26 Tháng 12 2018
08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings (Phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới