HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 15 Tháng 11 2018
Thứ năm 15 Tháng 11 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras IV
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
LAN property for the drift parameter of ergodic diffusions with jumps from discrete observations
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới