HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 16 Tháng 11 2018
Thứ sáu 16 Tháng 11 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 2)
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới