HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 14 Tháng 11 2018
Thứ tư 14 Tháng 11 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of Linear and Integer Programming and the stability of the Castelnuovo-Mumford regularity
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The quickhull algorithm for determining the convex hull of a finite set of discs in plane
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới