HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 29 Tháng 10 2018
Thứ hai 29 Tháng 10 2018
14:00 

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Topological entropy, Salem numbers and automorphisms of complex surfaces
Báo cáo viên: Keiji Oguiso (The University of Tokyo)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới