HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 3 2018
Thứ tư 21 Tháng 3 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert-Kunz multiplicity and related topics
Báo cáo viên: Prof. Keiichi

09:00 

Xêmina Giải tích
Sobolev–Lorentz spaces II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới