HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 3 2018
Thứ tư 21 Tháng 3 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert-Kunz multiplicity and related topics
Báo cáo viên: Prof. Keiichi

09:00 

Xêmina Giải tích
Sobolev–Lorentz spaces II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày