HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hilbert-Kunz multiplicity and related topics
Báo cáo viên: Prof. Keiichi

Thời gian: 9h00, Thứ 4, Ngày 21/3/2018
Địa điểm: Phòng 611-612 Tầng 6 Nhà A6

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới