HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 2 2018
Thứ tư 28 Tháng 2 2018
08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu vector
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tuyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới