HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 17 Tháng 5 2017
Thứ tư 17 Tháng 5 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential stability of a class of convex optimal control problems
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Torsion on abelian varieties
Người báo cáo: Sinnou David (Université Pierre et Marie Curie)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới