HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Thời gian: 14h, Thứ tư 17/5/2017.
Địa điểm: P301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới