HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 10 Tháng 1 2017
Thứ ba 10 Tháng 1 2017
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The normal forms of the singularity of Control systems on a surface with boundary
Người báo cáo: Hy Đức Mạnh

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới