HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 10/1/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới