Hội nghị

Tháng 12 2018

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học các cựu học viên, nghiên cứu sinh LIA
Hà Nội, 1-2/12/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

Tháng 11 2018
Tháng 10 2018

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Một số vấn đề trong Hình học – Giải tích
Tam Đảo, 13-14/10/2018

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

Hội nghị, hội thảo
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA
Hanoi, 23-26/10/2018

Tháng 9 2018

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
Nha Trang, 15 - 21/9 2018

Hội nghị, hội thảo
Một ngày Hệ động lực và Phương trình Đạo hàm riêng
Xuân Hòa, 29/9/2018

Tháng 8 2018

Hội nghị, hội thảo
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
Nha Trang, 14/08/2018 - 18/08/2018

Tháng 7 2018
Tháng 6 2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Tháng 5 2018

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Tháng 4 2018
Tháng 3 2018
Tháng 2 2018
Tháng 1 2018

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo quốc tế “Lý thuyết tối ưu và Ứng dụng”
Hanoi, 18/01/2018 - 20/01/2018

Công bố khoa học mới