Hội nghị

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
Nha Trang, 14/08/2018 - 18/08/2018

Thời gian: 08:00:14/08/2018 đến 17:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường Đại học Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam

Ban tổ chức: 1. Nguyễn Hữu Dư, ĐH Quốc gia Hà Nội (Trưởng ban) 2. Nguyễn Như Thắng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc (Đồng Trưởng ban) 3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Đồng Trưởng ban) 4. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Phó Trưởng ban) 5. Phạm Thế Long, Trường ĐH Lê Quý Đôn (Phó Trưởng ban) 6. Lê Xuân Hùng, Trường Đại học Thông tin Liên lạc 7. Kiều Phương Chi, Trường ĐH Vinh 8. Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - VHLKH&CNVN 9. Đinh Thanh Đức, Trường ĐH Quy nhơn 10. Nguyễn Thị Lê Hương, Tạp chí Pi 11. Vũ Hoàng Linh, ĐH Quốc gia Hà Nội 12. Tạ Lê Lợi, Trường ĐH Đà Lạt 13. Lê Thị Thanh Nhàn, ĐH Thái Nguyên 14. Phạm Hoàng Quân, Trường ĐH Sài gòn 15. Lê Quang Thủy, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 16. Lê Văn Thuyết, ĐH Huế 17. Trịnh Tuân, Trường ĐH Điện lực

Ban khoa học: 1. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Trưởng ban) 2. Phạm Kỳ Anh, ĐH Quốc gia Hà Nội 3. Hồ Tú Bảo, ĐHQG TpHCM 4. Ngô Bảo Châu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 5. Đinh Dũng, ĐH Quốc gia Hà Nội 6. Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - VHLKH&CNVN 7. Đinh Nho Hào, Viện Toán học - VHLKH&CNVN 8. Nguyễn Hữu Việt Hưng, ĐH Quốc gia Hà Nội 9. Nguyễn Thiệu Huy, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 10. Phan Quốc Khánh, ĐH Quốc gia TpHCM 11. Hà Huy Khoái, Trường ĐH Thăng Long 12. Ngô Hoàng Long, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 13. Nguyễn Văn Quảng, Trường ĐH Vinh 14. Nguyễn Duy Thái Sơn, Đại học Đà Nẵng 15. Đỗ Đức Thái, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 16. Đặng Hùng Thắng, ĐH Quốc gia Hà Nội 17. Đặng Đức Trọng, ĐH Quốc gia TpHCM 18. Ngô Việt Trung, Viện Toán học - VHLKH&CNVN 19. Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

Mục đích: Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam; là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước. Năm nay, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại Nha Trang. Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 8 tiểu ban. Sẽ có 7 báo cáo mời tại phiên toàn thể; 5-7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học tại mỗi tiểu ban.

Ban tổ chức địa phương

  • Nguyễn Như Thắng, Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trưởng ban)
  • Lê Xuân Hùng, Trường Đại học Thông tin Liên lạc


Ngôn ngữ chính thức của Đại hội: Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Đại hội là tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo toàn văn được lựa chọn để in trong Tuyển tập công trình Đại hội đều cần được trình bày bằng tiếng Anh để có thể trao đổi Quốc tế.

Các đơn vị đồng tổ chức: Hội Toán học Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Thông tin Liên lạc

Các đơn vị tài trợ chính: Chương trình Trọng điểm quốc gia Phát triển toán học, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TpHCM.

Thông tin chi tiết xem tại http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018

Trở lại

Công bố khoa học mới