Hội nghị

Hội thảo khoa học các cựu học viên, nghiên cứu sinh LIA
Hà Nội, 1-2/12/2018

Mục đích:

  • Trao đổi khoa học giữa các cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh của các chương trình đào tạo phối hợp giữa Việt Nam với Pháp và một số quốc gia khác.
  • Trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp đào tạo quốc tế và về việc triển khai các chương trình đào tạo mới tại Viện Toán học.

Đối tượng:

  • Các cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh của các chương trình đào tạo phối hợp về Toán giữa Việt Nam với Pháp và một số quốc gia khác;
  • Các sinh viên mới tốt nghiệp, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực Toán học có quan tâm.

Chương trình:

  • Ngày 1/12: Hội thảo khoa học.
  • Ngày 2/12: Hội thảo về việc tổ chức phối hợp đào tạo quốc tế về Toán học (buổi sáng) và tiếp tục Hội thảo khoa học (buổi chiều).

Thời gian: 1-2/12/2018.

Địa điểm: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Ban tổ chức: Phùng Hồ Hải (trưởng ban), Nguyễn Đăng Hợp, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Vân, Nguyễn Chu Gia Vượng, Khổng Phương Thúy, Trần Văn Thành.

Trang web Hội nghị http://math.ac.vn/conference/LIA2018/

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đăng ký tham dự: điền mẫu đăng ký và gửi tới Ban tổ chức theo địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
trước ngày 15/10/2018.

Đăng ký Online tại bit.ly/HoithaoLIA

Lệ phí: Hội thảo không thu lệ phí tham dự.

Hỗ trợ tài chính: Ban tổ chức có thể hỗ trợ một phần kinh phí đi lại cho một số các báo cáo viên từ khu vực miền Trung và miền Nam.

Cơ quan và tổ chức tài trợ: Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trở lại

Công bố khoa học mới