Hội nghị

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 12 2021
Thứ năm 02 Tháng 12 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường Tô pô và Lý thuyết kỳ dị
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 2/12/2021 - 4/12/2021

14:00 

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Công bố khoa học mới