HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

03 Tháng 9 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Numerical invariants of singularities. Rational singularities
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Xác suất và thống kê
Buiding Quantitative structure–activity relationship model (cont.)
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Hình học tính toán
Tính đường đi ngắn nhất từ cạnh tới cạnh trong một đa giác đơn
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Báo cáo đặc biệt
Hitchin Fibration (Giáo sư Ngô Bảo Châu báo cáo)
Người báo cáo: Ngô Bảo Châu

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bộ ba De Morgan cho tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Bài giảng viện
Cryptocurrencies
Người báo cáo: Giáo sư Neal Koblitz (University of Washington, Department of Mathematics)

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Oscillatory Integrals and Carleson operators, I
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ (tiếp tục)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

03 Tháng 9 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới