HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

01 Tháng 11 2014

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương IV “Môđun”
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thúy Nga

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Matrices polynomials and applications in numerical solution of DAEs
Người báo cáo: Bulatov M.

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets III
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Phương trình vi phân
Polynomial stability of fluid flows on exterior domains
Người báo cáo: Nguyễn Thiệu Huy

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets IV
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Hình học đại số
Projective Morphisms
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hà My

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Some problem on geometry Algorithms
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Ngát

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On upper bounds for the Hilbert coefficients
Người báo cáo: Lê Tuấn Hoa

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Áp dụng tỉ số tốt nhất để xác định bao lồi của tập điểm hữu hạn trong 3D
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Xác suất và thống kê
Nonlinear time series/ Statistical methods in Quality Control
Người báo cáo: Dương Văn Hòa

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
C.Fefferman’s estimations for double Hilbert transforms
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Hình học Giải tích
Hàm lồi/lõm trung bình toán tử
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Hình học đại số
Kaehler Differentials
Người báo cáo: Phan Văn Lộc

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Một số bài toán về cắt nguyên vật liêu
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted Lorentz spaces and Hardy’s Inequalities, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Hình học đại số
Kaehler Differentials
Người báo cáo: Phan Văn Lộc

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Một số bài toán về cắt nguyên vật liêu (tiếp theo)
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Giới thiệu về phương pháp sinh cột
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted Lorentz spaces and Hardy’s Inequalities, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Giải tích
Nhóm con rời rạc kiểu Langlands và công thức vết.
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

01 Tháng 11 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/11/14, Hội nghị, hội thảo:
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
18/12/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014

Công bố khoa học mới