HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 8 2016

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số The Pila-Zannier method: applications of model theory to Diophantine geometry
Người báo cáo: Giáo sư Y. Peterzil, Univ. Haifa, Israel

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Semicontinuity of the solution map to a parametric optimal control problem.
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Seminar đọc sách về Mật mã
Users tracing in online text systems
Người báo cáo: Lê Hợi (University of Calgary)

Bài giảng viện
Defect profiles in nematic liquid crystals: 2d vs 3d
Người báo cáo: GS. Nguyễn Lực, ĐH Oxford, UK

Seminar đọc sách về Mật mã
Learning with errors over rings
Người báo cáo: Mạc Đăng Trường

Xêmina Phương trình Navier-Stokes và các bài toán liên quan
On the global smooth solution of the Navier-Stokes equation for some class of large data
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một tổng quan gọn về Lý thuyết tập thô
Người báo cáo: Bùi Công Cuờng

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stabilization and H-∞ control of nonlinear systems with time-varying delay
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một tổng quan gọn về Lý thuyết tập thô
Người báo cáo: Bùi Công Cuờng

28 Tháng 8 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
26/10/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016

Công bố khoa học mới