Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 07 Tháng 6 2019
Thứ sáu 07 Tháng 6 2019
09:30 

Bài giảng viện
Algebraic structures for topological summaries of data
Báo cáo viên: Giáo sư Ezra Miller (Duke University)

Công bố khoa học mới