News

Viện Toán học thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu sinh đợt I năm 2024

 

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu đợt I năm 2024 ở 06 ngành đào tạo: Đại số và lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng.

Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.

LAST_UPDATED2

Giải thưởng Viện Toán học năm 2023

Ngày 29/12/2023, Viện Toán học đã trao giải thưởng Viện Toán học cho 2 cán bộ

 1. TS. Phạm Văn Thắng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
 2. TS. Huỳnh Đình Tuân, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

2023 GT VTH

GS. Đoàn Thái Sơn- Viện trưởng Viện Toán học và GS. Đinh Nho Hào - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Toán học trao giải thưởng Viện Toán học cho TS Phạm Văn Thắng và TS Huỳnh Đình Tuân

Các công trình đăng ký giải thưởng cuar TS Phạm Văn Thắng

 1. B. Murphy, G. Petridis, T. Pham, M. Rudnev, S. Stevens, On the pinned distances problem over finite fields, Journal of the London Mathematical Society, 105(1) (2022), 469–499.
 2. D. Koh, T. Pham, L. A. Vinh, Extension theorems and Distance problems over finite fields, Journal of Functional Analysis, 281(8) (2021), 109137.
 3. D. Koh. S. Lee, T. Pham, On the cone restriction conjecture in four dimensions and applications in incidence geometry, International Mathematics Research Notices, 2022(21) (2022), 17079–17111.
 4. T. Pham, L. A. Vinh, F. De Zeeuw, Three-variable expanding polynomials and higher-dimensional distinct distances, Combinatorica, 39(2) (2019), 411–426.
 5. H. Mojarrad, T. Pham, C. Valculescu, F. de Zeeuw, Schwartz-Zippel bounds for two-dimensional products, Discrete Analysis, (20) 2017, 20 pp.

Các công trình đăng ký giải thưởng của TS Huỳnh Đình Tuân

 1. Dinh Tuan Huynh; Examples of Hyperbolic Hypersurfaces of Low Degree in Projective Spaces, Int. Math. Res. Not., 18(2016)
 2. J. Duval, Dinh Tuan Huynh; A geometric second main theorem, Math. Ann., Vol. 370, No. 3-4 (2018)
 3. Dinh Tuan Huynh, Duc-Viet Vu; On the set of divisors with zero geometric defect, Journal f¨ur die reine und angewandte Mathematik, 771(2021)
 4. Dinh Tuan Huynh, Song-Yan Xie, On Ahlfors currents, J. Math. Pures Appl. 156(2021).
 5. Dinh Tuan Huynh, Lucas Kaufmann and Duc-Viet Vu; Intersection of (1,1)-currents and the domain of definition of the Monge-Ampere operator, Indiana University Mathematics Journal, 72(2023).
LAST_UPDATED2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Lê

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Nguyễn Thị Lê

Tên đề tài: Multiple connecting approach for finding approximately shortest constrained paths on polyhedral surfaces in 3d

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 10h00, thứ Ba, ngày 02/01/2024

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Nguyễn Trung Thành (Trường Đại học Phenikaa, Phản biện); PGS.TS. Trương Xuân Đức Ha (Trường Đại học Thăng Long Hà Nội, Phản biện); TS. Nguyễn Đức Mạnh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

 

LAST_UPDATED2

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2023

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHƯC

 

NĂM 2023

 

TT

Họ và tên

ngày sinh

Trình độ

Đánh giá Vòng 1

Điểm vòng 2

1

Mai Ngọc Hoàng Anh

04/9/1994

Tiến sĩ

Đạt

93,7

 

 

 

LAST_UPDATED2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Hoàng Ngọc Yến

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Hoàng Ngọc Yến

Tên đề tài: Về hệ số Hilbert, phân tích nhân tử của ma trân và môđun Cohen-Macaulay

Ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 27/12/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giới thiệu luận án); TS. Đỗ Trọng Hoàng (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Nguyễn Quang Lộc (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Hoàng Lê Trường (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

 

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications