WEEKLY ACTIVITIES

November 2019

Seminar on Analytic Geometry
Moment problem III
Speaker: Ho Minh Toan

Seminar on Analysis
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Phát hiện cộng đồng và xác định tầm quan trọng của các đỉnh trong mạng bằng thuật toán PageRank
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Phượng

Seminar on Analytic Geometry
Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Về bao α - lõm ( α -Concave hulls), một mở rộng của bao lồi trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu

Seminar on Computational Geometry
Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Seminar on Algebra and Number Theory
Fundamental gerbes and their representations
Speaker: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Colloquium Lecture
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

Seminar on Computational Geometry
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Seminar on Analytic Geometry
Bài toán Moment chặt cụt I
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Seminar on Differential Equations
Determination of the fractional order in quasilinear subdiffusion equations
Speaker: Sergei Pereverzev (RICAM, Austria)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

Seminar on Algebra and Number Theory
Second main theorems for meromorphic mappings on parabolic manifolds intersecting moving hypersurfaces with good truncation
Speaker: Gerd Dethloff, University of Brest (France)

Seminar on Computational Geometry
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Seminar on Optimization and Control Theory
Dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with time-varying delays
Speaker: Mai Viet Thuan

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

Seminar on Analytic Geometry
Bài toán Moment chặt cụt II
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

November 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today