WEEKLY ACTIVITIES

Hội thảo Ứng dụng các phương pháp Thống kê trong một số nghiên cứu khoa học thực nghiệm
Hà Nội, 8 – 9/11/2019

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Mục đích: Trình bày một số nghiên cứu ứng dụng phân tích thống kê trong thời gian gần đây

Đăng ký tham dự gửi đến Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications